Hitta vägen hem

08:43 by sthalsan

Du är på väg hem, åtminstone till ditt tillfälliga hem. Ditt nuvarande hem känns inte som ditt riktiga hem och ditt tidigare hem är inte heller hemma längre. Var hör du egentligen hemma? Tillsammans med vännerna känner du dig ibland hemma och ibland som en katt bland hermeliner. Ikväll drabbades du plötsligt av en ensamhetskänsla, som om ingen annan riktigt förstår dig.

Du är inte hemlös, snarare rotlös, tänker du. På väg, i ett väntrum, i väntan på att få kliva in, in i det riktiga livet. Du vill kunna öppna en dörr och känna dig hemma, på riktigt, inte sitta och längta efter något annat. Samtidigt känns det inte möjligt just nu med tanke på din livssituation.

Du tänker, att du inte vill tänka och känna så här? Du vill inte skjuta upp hemkänslan till framtiden. Hemkänslan behöver väl inte sitta i väggar och tak, det handlar snarare om att komma fram. Du skiftar fokus till nuet, säger till dig själv: just nu behöver jag inte göra något särskilt eller komma någon vart, just nu kan jag bara vara här, i det här ögonblicket, framme och hemma i mig själv.

trail-505791__180

 

Comments are closed.