Hur börjar du din dag?

08:51 by sthalsan

Du har upptäckt att det finns bättre och sämre sätt att starta dagen med. Tidigare sköt du upp allt, låg kvar i sängen så länge som möjligt och började dagen stressad. Nu har du accepterat att det inte blir lättare att kliva upp bara för att du skjuter upp det. Varje morgon när klockan ringer känns det jobbigt, men du har en regel där du räknar ner från 5 till 0, sedan går du upp. Du tänker inte efter, du förhandlar inte med dig själv och framför allt, du känner inte efter.

Du går upp för börja dagen med en stunds mental träning. Du ser det du vill uppnå och hur du uppnår det för ditt inre öga. Du sätter en intention för dagen, ett fokus för vad du behöver genomföra just idag. Du ägnar även en stund åt att tacka för allt i ditt liv, som du är tacksam över. Sedan äter du frukost under tystnad, utan att ta in något utifrån. Du behöver inte fylla dig med intryck från mobil och tv, du har upptäckt att huvudet redan är fullt som det är.

Din morgonrutin har lett till häpnadsväckande resultat. Du har blivit medveten om hur mycket som är möjligt att påverka, du ser till att saker händer. När du stöter på motgång och svårigheter, kliver du tillbaka och väljer en annan väg, istället för att som tidigare, klamra dig fast vid något som inte fungerar och fastna i uppgiven frustration. Du har blivit mer medveten om dina mönster och därmed kan du också förändra dem.

 

Comments are closed.