Hur låter rösten inom dig?

12:57 by sthalsan

Det är sällsynt att du verkligen lyssnar uppmärksamt på dig själv. Framför allt vad du säger om dig själv till dig själv. Hur låter din inre monolog/dialog? Om du skulle sammanfatta ditt inre prat i några få ord, skulle du påstå att det är präglat av kärlek? Eller handlar det mer om jämförande, dissande och självförebråelser?

Vem är det som pratar inom dig egentligen? Är det röster från det förflutna eller framtidssiare? Hur skulle din inre röst låta om den koncentrerade sig på nuet och faktiskt förhöll sig objektiv och neutral till allt du ser, hör och känner.

Är det möjligt för att stanna upp i nuet och låta rösten få observera, beskriva och rapportera istället för att värdera och döma. Om du accepterar att allt som händer, oavsett vad, inte har någon laddning (vilket det får när det når din hjärna och ditt ego), kanske du med tiden upptäcker att du faktiskt är fri att välja hur du vill reagera på det som händer. Du kan inte kontrollera livet, men du kan öva upp din förmåga att kontrollera din upplevelse och tolkning av allt som sker i livet.

Comments are closed.