Infria dina nyårslöften 2014!

17:34 by sthalsan

Vad skiljer en person som lyckas med att infria sina nyårslöften från någon som misslyckas? Hur kommer det sig att ett fåtal människor får enorma framgångar medan merparten inte lyckas genomföra några större förändringar i livet? Handlar det om att födas med rätt gener, hög intelligenskvot och/eller hög emotionell intelligens, slumpen eller tur, rätt kontakter eller vad? Visst kan ovan nämnda faktorer spela in, men det som framför allt leder till framgång är, att du som person drivs av en stark, orubblig inre tro på din egen förmåga, din egen potential att lyckas med dina föresatser. Du behöver skapa dig en vision av det du vill ha, (mer om detta i nästa blogginlägg.) Du är till skillnad från personer, som väljer trygghet och bekvämlighet, livrädd för att inte utvecklas och bli skickligare på något du redan är bra på eller att lära dig något helt nytt. Att nöja sig är det samma som att stagnera och stagnation generera inte några nya resultat. Vatten som står stilla blir med tiden träsk. När du inte söker utmaning, kan du inte heller få smaka på segerns sötma och få uppleva, att du lever i enlighet med din kraft, din begåvning och din sanna kreativitet. Det är först när du använder din fulla potential, som du verkligen får kontakt med ditt riktiga jag och kan vara dig själv helt och hållet.

Förväxla inte det jag skriver ovan med den offentliga jakten på bekräftelse, att få omgivningens applåder och gillande. Den formen av jakt leder snarare till att du tappar kontakten med dig själv och i förlängningen till utmattning. Det handlar istället om att du ska göra ditt liv till en äventyrsresa, att inse, att det är genom att hålla dig i rörelse mot och till något, som du kommer må som allra bäst. Livet står aldrig stilla, allt förändras på såväl makro- som mikronivå. Du kan kämpa emot förändring, du kan fortsätta att underskatta och undervärdera din inneboende potential, men resultatet blir leda och depression. 2014 är här! Låt det bli ett förändringens år för dig. Sök utmaning, sök bortom trygghetszonen och jämför dig endast med ditt eget, tidigare resultat. För att lyckas krävs det en stark vision, dagliga rutiner och kontinuerlig utvärdering. De nästa tre blogginläggen kommer handla om detta. Gott Nytt 2014!

Comments are closed.