Jag är vad jag gör

08:30 by sthalsan

Många människor definierar sig själv utifrån sina prestationer. Ju mer man gör och hinner, desto bättre är man. Vad man kanske inte alltid tänker på är, att det är lätt att fastna i ett ekorrhjul av prestationer. Livet blir en enda lång räcka göromål. Tills slut skyndar man sig att göra en massa saker så att man ska hinna koppla av. Men när mår du egentligen som bäst? Är det när du stressar för att hinna med ditt pressade tidsschema eller är det när du faktiskt kan stanna upp och fullständigt fokusera på det du håller på med för stunden? Det välbekanta begreppet ”flow”, som myntades av Mihály Csíkszentmihályi handlar om när vi fångas av ögonblickets fullständiga koncentration. Vi blir så uppslukade av något vi gör, så vi glömmer tid och rum. Hur vilsamt är det inte för oss att bara vara i det som pågår just nu och använda alla våra sinnen. Nästa gång du diskar, kanske något som du bara vill få överstökat för att komma vidare, gör det med fullständig närvaro. Använd alla dina sinnen och fokusera bara på det du upplever och kan beskriva i stunden t e x hur det hörs, hur det känns, hur det ser ut. Beskriv och uppmärksamma disken på ett sätt som du kanske aldrig gjort tidigare och se om det gör någon skillnad.

 Vill du träna medveten närvaro med oss på Studenthälsan? För dig som bor i Kalmar, läs mer på: http://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/kalmar/kurser-och-grupper.

För dig som bor i Växjö, läs mer på: http://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/vaxjo/kurser-och-grupper

Comments are closed.