Katastrofer

15:40 by sthalsan

Plötsligt händer det något som vi inte räknat med eller kunnat förutse. Senast nu i det jordbävningsdrabbade Japan. Katastrofen och förödelsen är total. På bara några sekunder ändras livsbetingelserna för miljontals människor. Plötsligt är man helt skydds- och försvarslös. Detta är vardagen för otroligt många människor runt om i världen. Det kan handla om allt ifrån krig, naturkatastrofer, terrorattacker, sjukdomsepidemier eller hungersnöd. Det är först när något händer, som vi inser vår egen sårbarhet. I Sverige har vi haft det otroligt bra under många år, men vad är det vi uppmärksammar? Det man tar för givet och förväntar sig, är knappast något man lägger märke till. Istället för att känna tacksamhet och förnöjsamhet över vårt välstånd, har vi oftast fokus på det som brister och inte fungerar i vårt samhälle. För det som är bra kan alltid bli bättre. Samtidigt är vi alldeles för lite tacksamma över det som är bra just nu. Det händer ganska ofta att människor som drabbats av en dödlig sjukdom samtidigt kan känna en enorm livsglädje. Eller att människor som gått igenom en svår och djup kris, helt ändrar uppfattning om vad som är viktigt i livet. Det är först när vi har perspektiv och kan se saker i ett större sammanhang, som vi kan känna tacksamhet. Att varje dag notera saker som just du är tacksam för, kan faktisk innebära en skillnad för dig. Prova får du se.

Comments are closed.