Konsten att ta ett nej

07:41 by sthalsan

Dina dagar består av tusentals olika beslut. Från vilken fot (omedvetet) du alltid sätter först när du går uppför en trappa, till vad du äter eller håller kvar uppmärksamheten mer än 20 sekunder. Allt du tar in, uppfattar, tolkar och gör, påverkar hur du känner dig.

Om du fastnar i negativa tillstånd finns det en orsak till det. Det kan handla om något i din kropp som är obalanserat (din hjärna mottar ständig information från alla delar av kroppen). Det kan också bero på att du tolkat in något, i den från början neutrala informationen, som är till din nackdel, vilket får dig att känna dig ensam, dålig osv. Hur du tolkar och kodar information har med andra ord en direkt inverkan på hur du mår. Vi har en extrem tilltro till våra tolkningar och håller dem för sanna, när det i själva verket just bara är tolkningar.

Om du accepterar att dina tankar om dig själv och andra inte är något annat än tolkningar, kan ditt liv bli mer intressant och spännande. När du stegvis börjar frigöra dig från invanda, upprepade tankar om dig själv, uppkommer plötsligt möjligheter att börja göra saker, som du tidigare inte vågat. Ett nej till exempel, blir bara ett nej, inget mer. Får du ett nej är det med andra ord inget fel på dig, det är bara ett nej, som betyder att du måste rikta blicken åt ett annat håll. Vad undviker du att göra på grund av rädsla för att få ett nej? Är det något du kan våga göra i alla fall, kanske redan idag och se vad som händer?

achievement-1238472__180

 

Comments are closed.