Krigarsjäl

08:13 by sthalsan

Du vet att varje strid som du utkämpar med dig själv, där du övervinner inre motstånd, får dig att bli lite starkare. Ibland måste du ta kontrollen över negativa känslor, som avleder dig från det du vill och mår bra av. Ofta handlar det om en kamp mot beteenden, som ger kortsiktig njutning och långsiktigt dåligt mående. Det kan även handla om yttre faktorer, som får dig att tappa kursen, till exempel dåligt väder, dåligt umgänge, anhöriga som lider eller mår dåligt med mera. Det finns faror överallt, men du är en krigarsjäl, som inte viker ner dig, för du är vaken! Skulle du mot förmodan bli nerslagen, reser du dig upp igen, igen och IGEN. Du slåss för att göra dig själv nöjd och du vet precis vad du behöver göra. Dina belöningar skördar du inte genom att väja undan utmaningar, tvärtom, du dras till dem, som en fluga till socker.

 Den dagen du ändrade din livsregel från ”jag gör det sen” till ”jag gör det nu”, blev den första dagen av många, goda, inspirerande dagar. Du njuter av livet för fullt, för du har insett att det ligger mycket sanning i att man är sin egen lyckas smed. Din ständiga fråga till dig själv är, hur ska jag välja idag, så att det blir en så bra dag som möjligt? När du handlar i enlighet med hur just du vill och önskar leva, känner du ett lugn och en tillfredsställelse inombords. Du är en krigare med frid i sinnet, för när du gör massa gott för dig själv blir din skörd riklig och du är inte sen att dela med dig till andra människor i din omgivning.

 

Comments are closed.