Ledare utan titel

07:22 by sthalsan

Du föddes inte till att bli en ledare, du var faktiskt inte någon viljestark person alls under din uppväxt. Du hängde efter de tongivande personerna, vare sig det var bra eller dåligt för dig. Du sprang med flocken, precis som de flesta gör, när man är ung och osäker. Men någonstans längs vägen förändrades du, att springa med flocken började kännas alltmer krävande och kvävande. Du upptäckte att det ledde till stress, att hela tiden passa in, ställa upp och vara till lags. Din kropp och ditt sinne talade om för dig, att du gick mot dig själv, dina egna värderingar kring vad som är viktigt och vad som förtjänar uppmärksamhet. Du valde att börja lyssna på dig själv och vad som är rätt för dig. Du började säga nej till saker för att istället säga ja till annat. Innan hade du varit rädd för att säga nej och oroat dig för detta. Du hade aldrig tänkt på att det snarare handlade om bristen på att säga ja till annat som lockar och drar.

Du har fortsatt att gå din egen väg, skapa dig en egen tillvaro och att vara trogen dina egna ideal. Det du fruktade mest, att dina vänner skulle försvinna har fortfarande inte inträffat. En och annan har du förlorat kontakten med, men du har istället vunnit en massa nya vänner, på olika arenor, som du växlar mellan. Idag är du en person som man lyssnar till, för du står stadigt som ett berg, inget ruckar dig. Du står för vem du är, vad du gör och du är stolt över det du åstadkommer. För du är sann mot dig själv. Du är en ledare utan någon formell titel . Du vet, att det är det inre ledarskapet som räknas.

Comments are closed.