Livet som en bok

17:57 by sthalsan

En människas liv är som en bok, en berättelse med en början, ett slut och allt som ryms där i mellan. Vi har alla en historia att berätta, minnen, händelser, med- och motgångar, som har format oss, påverkat oss och fört oss till den punkt där vi befinner just nu. Du kanske inte har kommit så långt i din berättelse ännu, kanske du finner den ointressant, alldaglig och tämligen medioker, du är kanske rent utav missnöjd med den. Det du vill visa upp för andra är något helt annat än din historia så här långt, som den faktiskt är. Om så är fallet, vem är det som håller i pennan, om det inte är du? Om du längtar efter att göra din livsberättelse mer spännande och händelserik, så kan du inte fortsätta leva som om någon annan styrde ditt liv. Du leder dig själv dit där du befinner dig, även om det inte känns så. Reflektera en stund över ditt nu och hur du kommit hit, hur ser resultatet av dina val hittills ut? Är det något som du behöver ändra på? Har du lagt dig till med vanor, som medför oönskade konsekvenser? Finns det saker som du gör alldeles för mycket av eller för litet av, så det har uppstått en obalans i ditt liv? Eller hänger du fast vid din historia, ditt förflutna och upprepar den, så att det börjar bli tjatigt och trist att läsa? Fatta pennan, gör en ordentlig disponering för ditt fortsatt skrivande, sätt upp mål för vad du vill hinna med, ge plats och utrymme för dina drömmar och gör aktiva val för att ta dig dit du vill. Din fortsatta berättelse börjar nu!

Comments are closed.