Medkänsla

07:24 by sthalsan

En känsla som det är värt att slösa med är medkänsla, att känna med andra människor. Både de som befinner sig i din närhet och de som befinner sig långt bort, i ett främmande land och med en främmande kultur. Varje gång du stör dig på någon, blir irriterad och tappar tålamodet, försök att stanna upp. Se om du kan kliva ur ditt negativa känslotillstånd och kliva in i den andra personens kropp. Hur tänker och känner sig hen just nu till skillnad från vad du vill ska hända och hur du vill att hen ska agera? När vi stör oss på något eller någon, handlar det ofta om en krock mellan vår bild av hur det borde vara till skillnad från hur det är just nu. Samtidigt som vi slits med i våra egna dömande tankar och emotioner, stänger vi vårt sinne och lägger ett lock på vår medkänsla. Att kunna släppa taget om vårt ego och vårt behov av att ha kontroll över andra människor för att istället kunna öppna vårt hjärta och försöka förstå ur den andres perspektiv gör stor skillnad på vad du sedan väljer att göra.

En god utgångspunkt är att människor gör så gott de kan utifrån sin tidigare historia och sin nuvarande situation. Det gäller även dig! Genom att känna med och försöka förstå andra kan du göra skillnad för människor i din omgivning. Just att få göra skillnad för någon annan, att verkligen kunna bidra och ge något av betydelse till en annan människa är stort. Fundera på vilken skillnad det skulle göra i ditt eget liv om du möttes av medkänsla i en svår situation. Att någon skulle se dig i ögonen och säga till dig, jag förstår att det är svårt för dig just nu. Istället för att bara säga att det går över eller löser sig nog snart. Det vill säga att bara vara med dig i det svåra utan att försöka ta bort något eller förändra något. Tillsammans kan vi känna oss lite starkare. Slösa med din medkänsla och kom ihåg att även låta den inbegripa dig själv!

jump-930009-m

Comments are closed.