Missnöje

12:14 by sthalsan

Händer det att du emellanåt drabbas av en känsla av missnöje? En inre visshet om att det inte står rätt till. Att det är något som är fel, att någon har skadat dig på något sätt, att du upplevt något kränkande eller att saker och ting helt enkelt är orättvisa. Varför ska alla andra… men inte du…? När ska det bli din tur och vad är det för fel på dig? Vi kan nog alla relatera till sådana upplevelser. Problemet är, att det vi fokuserar på växer istället för att avta. Bästa sättet att bli av med sitt missnöje är alltså inte att fördjupa sig i känslan. Fast det är ofta det vi gör, eftersom vi inte kan acceptera saker och tings tillstånd. Vi vill att det ska vara på ett annat sätt. Vi drar oss inte heller för att beklaga oss eller söka stöd hos vänner, som kanske har anledning att känna samma missnöje som vi. Då är vi plötsligt en liten missnöjd grupp, vilket inte heller leder till att missnöjet minskar, tvärtom har det ökat. Hur ska man göra då? Är det något du är missnöjd över, som du kan förändra, så gör det. Kan du inte påverka det, så är det heller inte någon idé att vara missnöjd över det. Släpp då taget om ditt missnöje och försök att hitta saker som du kan vara nöjd med istället.

Comments are closed.