Möjligheter

09:37 by sthalsan

Vad skulle det innebära för dig om du betraktar ditt liv, som en ändlös räcka möjligheter? Där varje dag handlar om att göra val, som kan bidra till utveckling och tillväxt. Att välja bort bekvämlighet och invanda, gamla hjulspår till förmår för det okända. Den innevarande dagen kan förändras från inrutade mönster till att bryta ny, okänd mark. Du kan välja att undersöka det främmande och närma dig det som bitvis kan verka hotfullt. All expansion innebär en form för risktagande. Du kan inte vinna något om du samtidigt inte är beredd att offra något. När vi utforskar området precis vid våra gränser, måste vi ge avkall på tryggheten till förmån för tillväxten. Det är så lätt att bara låta det rulla på, men då går du miste om alla möjligheter som ligger där precis inom räckhåll, men på ett obekvämt avstånd. Livet är en ständig möjlighet att välja det invanda eller det okända. Det okända finns alltid nära dig, så du behöver inte resa jorden runt för att upptäcka det. Det okända är allt det där som är outforskat och främmande för dig. Grannen bredvid, som du inte känner eller passageraren bredvid dig på tåget eller bussen. Maträtter som du aldrig smakat, fritidsintressen och aktiviteter som du aldrig provat, författare som du aldrig läst, discipliner som du aldrig närmat dig, filosofiska inriktningar som du aldrig undersökt, kultur och vetenskap, listan kan göras väldigt lång. Lyft på locket till livets kassakista och ös ur dess rikedom genom att öppna dina sinnen för det obekanta. Du kommer få en rikedom att förvalta, som garanterat kommer att öka i värde för varje dag.

Comments are closed.