No commitment

08:40 by sthalsan

Inga löften, inga krav, ni ses när det passar. Ni har inte ett förhållande, ingen av er är redo för mer. Det borde kännas bra, du är ju förälskad. Det verkar vara besvarat, men du kan inte veta säkert. Ingen av er ger uttryck för några mer djupgående känslor. Du vill inte verka jobbig, säga eller visa för mycket,  du kan uppfattas som efterhängsen. Därför gör du tvärtemot, verkar upptagen och svårfångad.

Det jobbiga är att din partner gör likadant. Ni vet inte var ni har varandra eller vad ni har ihop. Du ägnar mycket tid till att älta och analysera din relation. Osäkerheten över att inte veta, ansträngningen att hålla igen vad du egentligen känner, skapar stress och rädsla för att din partner inte kommer vilja ses mer.

Att vilja, men inte våga, är SÅ energikrävande. När rädslan får styra relationen blir det arbetsamt, krävande och stressande. Vad är du redo att ge, utan att förvänta eller kräva något tillbaka? För att våga älska, för att våga förplikta sig, behöver du börja inom dig, inte utanför. Är du värd  kärlek? Behandlar  du dig själv som en viktig och värdefull person? Om svaret är nej, fundera över om det du GÖR om dagarna stärker och ökar din inre trygghet, din kärna. Om du verkligen älskade dig själv och i djupet av ditt hjärta på riktigt inser att du är en person värd andras kärlek, är det något du skulle behöva förändra rent beteendemässigt?

 

Comments are closed.