Nu är det din tid!

10:36 by sthalsan

Morgontid, kvällstid, arbetstid, fritid, tvättid, middagstid, ställtid, läggtid, egen tid, familjetid, högtid, framtid, dåtid, nutid, semestertid, väntetid, träningstid, orostid, sorgetid, ensamtid. Listan kan göras lång på hur du kan dela in din tid i små fragment, som tillsammans utgör livet. Hur vi benämner och sätter ord på saker påverkar hur vi ser och upplever det samma. Från det att du föds till dess att du dör har du en viss livstid att förvalta. Ingen av oss vet på förhand hur många dagar, minuter och sekunder det handlar om. Människan har utvecklat tekniken, men nu är det snarare tekniken som styr oss. När allt går fort är det svårt att hålla fast vid något, upplevelsen av det fragmentariska förstärks och med den en upplevelse av att det inte finns riktig tid till något längre. Hastigheten gör att det blir svårare med reflektion och kritiskt tänkande. Vi blir sämre på att prioritera ju fortare det går, vilket leder till att vi är kopiöst sysselsatta. Det är så många saker som ska göras.

Om du skulle ge dig själv en stund tidlöshet. Ge dig själv tillåtelse att kliva ur klocktiden, om så än för bara några minuter. Sitta ner eller stå stilla en stund och bara betrakta vad ditt liv består av för göromål och handlingar. Vad av allt du gör varje dag står i samklang med dina värderingar kring vad som verkligen är viktigt för dig? Lägger du ner din tid på ”rätt” saker, investerar du din tid i handlingar som berikar dig och medför att du växer och utvecklas som person? Eller fastnar du lätt i aktiviteter, som egentligen är skadliga för dig och får dig att bli nedstämd och orolig? Din tid är nu, oavsett var du är och vad du gör, om du är ledig eller är på arbetet, med eller utan familjen, så är det din tid. Det är din livstid. Äg den, förvalta den och slösa tid på allt det där, som får dig att känna verklig lycka och mening. Lev varje dag som om det gällde livet!

brisbane-town-hall-clock-1443861-m

Comments are closed.