Obehag

16:24 by sthalsan

En känsla som dyker upp från ingenstans. Det känns inte bra, du blir orolig och tänker, att du inte vill känna det du känner. Du försöker distrahera dig med diverse ting, för att slippa känna. Det hjälper bara för stunden, känslan finns kvar, så fort du inte flyr från den. Du måste välja att fortsätta fly eller att stanna upp och fråga dig själv, vad är det här? Du kan öppna dig för obehaget och observera det. Försöka förstå vad som pågår inom dig och var det sitter i kroppen. Det är trots allt en känsla, en information om saker och tings tillstånd, men inte någon entydig sanning. Kanske känslan förändrar sig när du kan bete dig tillåtande, kanske du upptäcker att det inte bara är obehag utan även andra känslor. Ibland räcker det med att bara låta det som är vara, utan att agera. Vi kan träna oss i att utstå obehag, att acceptera det som är svårt för oss att vara i, genom ett tillåtande och öppet sinne. Känslor har starka uppmaningar till oss och ofta lyder vi dem blint, utan att ifrågasätta dem. Fly säger rädslan, ät säger nedstämdheten, spring säger paniken. Ibland ska vi springa och fly om faran är på riktigt, men lika ofta kan faran vara imaginär. Stanna upp och acceptera, att känslor kommer och går, de är flyktiga till sin natur. Ju mer observant och tränad du blir på att känna igen och beskriva dina egna känslor, desto större vägledning och nytta kan du ha av dem.

 

 

 

Comments are closed.