Rädsla

13:39 by sthalsan

De flesta av oss kan bli väldigt rädda emellanåt och en del av oss går runt och är rädda mer eller mindre hela tiden. När rädslan tar överhanden i våra liv, blir den livshindrande. Ju mer vi undviker det som skrämmer oss, desto mer skrämmande ter det sig. Om vi låter rädslan styra oss, tar den mer och mer överhanden. Det leder till att vi gör inskränkningar i livet och undviker saker, som kan utveckla och berika oss. Bästa sättet att komma över vår rädsla är att utmana den och att utsätta oss för det som skrämmer oss. I vår fantasi målar vi upp olika skräckscenario, men i det verkliga livet blir det sällan så farligt. Varje gång du vågar göra något, trots att du är rädd, vinner du en seger över rädslan. Våga mer, så kommer du garanterat få det roligare.

Comments are closed.