Sammanhang

10:17 by sthalsan

I en fragmentarisk, uppdelad tillvaro, är det inte alltid lätt att se sammanhang och samband. I en tid med uppskruvat tempo går helheten ofta förlorad på bekostnad av delarna. Stress leder till svårigheter att uppfatta sammanhang, då vi utvecklar ett tunnelseende. Det är svårt att förstå hur saker hänger ihop, när vi förlorar vår förmåga till överblick. En stressad hjärna, har sin egen, inre logik, som ter sig helt obegriplig för en utomstående. När vi inte kan se sammanhang och skapa en känsla för hur saker hänger ihop, känner vi ofta en form av meningslöshet. Inget känns kul och allt blir till ett berg som ska bestigas, utan att vi kan begripa vitsen med det. För att uppleva att vi har kontroll över vår tillvaro, är det viktigt att känna, att vi kan hantera vår vardag och vår livssituation. När stressen överstiger en viss nivå, förlorar vi emellertid förmågan till detta. Det är därför av stor betydelse, att vi lära oss hantera stress. Ett sätt att hantera stressen är, att sätta ord på den, observera och beskriva den istället för att agera på den. Enkelt uttryckt handlar det om att ställa sig utanför tunneln och försöka sätta ord på det som pågår inne i den. En metod för att göra det kan vara att föra en dagbok över stressfyllda situationer. Genom att skriva ner situationerna och analysera dem, kan det bli lättare att få ett avstånd till dem. Det handlar också om att fundera över alternativa strategier för att hantera dem, när de uppstår. Är du Kalmarstudent och vill jobba med stresshantering så kolla här: http://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/kalmar/kurs-i-mindfulness.

Comments are closed.