Separerad eller tillsammans?

10:57 by sthalsan

Du har lagt upp dina varor på bandet, funderar på hur mycket pengar det finns kvar på kontot. Plötsligt hör du hur den bakomvarande kunden argt sucka, smälla i platsgrejen, som markerar var dina varor slutar och hans börjar. Du förstår att du inte följt Sveriges rikes lag. Senare samma dag får du en arg tillsägelse från en cyklist, då du går på cykelbanan istället för övergångsstället, trots att ni är ensamma och det finns gott om plats. Du blir ledsen, fast du vet att du inte borde bry dig, att det inte är du som är problemet.

När du ser dig runt, ser du mest stressade, sammanbitna människor, med hörlurar i öronen och bortvända blickar. Du ser hur individualismen tagit över allt mer, hur vi är separerade, segregerade och avståndstagande från varandra. Hur vi alltmer kommit att betrakta oss som åtskilda och oberoende, när vi egentligen borde se hur vi hör ihop, hur alltsammans hänger ihop.

Du vet, att på mikronivå finns det inga avstånd eller skiljelinjer. Inga mellanrum, inga tomrum, inget som är ofullständigt. Det finns bara ren energi som relaterar till vartannat på olika sätt. Du bestämmer dig för att börja tänka på tillvaron utifrån samband, sammanhang och helhet, istället för att fragmentera och stycka upp den. Du börjar med tiden. Du avskaffar arbetstid, fritid, egentid osv. Istället inför du begreppet din tid, nutid, tid som du delar med alla andra under din livstid, samtid på jordklotet i universum.

banner-1071785__180

Comments are closed.