Sinnlighet

08:30 by sthalsan

Har du tänkt på hur beroende vi är av våra fem sinnen? Om något sinne går förlorat, förlorar vi en del av livet. Kanske du har reflekterat över det någon gång när du varit riktig förkyld, då både smak och lukt försvunnit. Hur kul och gott är det att äta då? Vi är oftast inte medvetna om alla intryck, som våra sinnen ger oss, eftersom vi är upptagna med att tänka på något annat. Genom att öppna sig för den kunskap och information som vi får via våra sinnen, får vi en annan typ av kunskap än vad vårt tänkande ger. Kanske inte nödvändigtvis bättre, men annorlunda och berikande på ett annat sätt. Att tillåta sig att stanna upp inför hur något smakar eller luktar ger en omedelbar närvaro i nuet eller att försöka beskriva hur ett ljud låter eller hur något känns. Att närvara i kroppen innebär att man blir mer lyhörd för kroppens behov och på så vis bättre på att ta hand om sig själv.

 Lägg dig i gräset under ett träd en solig dag. Iaktta skiftningarna mellan ljus och skugga, hur solljuset sipprar ner mellan de grönskande löven. Lyssna på hur löven rör sig i den ljumma vinden, försök beskriva ljudet. Känn hur gräset känns mot din kropp, mot huden på dina bara armar. Vad för slags dofter kan du förnimma, jord, gräs, blomdoft eller vad? Titta på himlen och eventuella moln, som flyktigt kommer och går. Allt är i rörelse, naturen befinner sig i en dans. Kliv ur klocktiden, stanna i varandet, utan att göra eller uppnå något. Ge dig själv tillåtelse att få vara i nuet med alla dina sinnen, med din kropp, med hela ditt väsen, nuet gör dig fri.

Comments are closed.