Självklarheter

16:55 by sthalsan

Vi lever i en tid då det gäller att tänka på sig själv. Hur många ord handlar inte om vårt själv, självförtroende, självkänsla, självbestämmande, självutveckling och så vidare. Du måste tänka på dig själv, för ingen annan gör det. Vi får lära oss att sätta oss själv först och dessutom har vi fått veta att vi måsta älska oss själva. Om vi inte älskar oss själva, kan vi inte älska någon annan heller heter det. Men var har vi hamnat i sökandet efter det egna värdet och egenkärleken? Tanken var väl inte att vi skulle fastna i navelskåderi och att ständigt leta efter nya fel och brister hos oss. Vi lägger ner massor av pengar på att rätta till, korrigera och retuschera vårt yttre. Skönhetsidealen är mycket viktigare ledstjärnor i vår strävan efter egenutveckling än generositet, medkänsla och ödmjukhet. Vi jagar på oss själva i kampen att duga och är mer stressade än någonsin. Men att älska sig själv och ha en god självkänsla kanske inte handlar om att vara perfekt och bäst. Det är lätt att fastna i ytligheter i jakten på innerlighet, äkthet och trygghet. Tänk om det är tvärtom, att ju mer vi letar efter oss själva och försöker förstå vem vi är, desto mindre får vi reda på. Kanske är det så, att vi först måste förlora oss själva, för att så småningom hitta oss. Att släppa letandet i vårt ego och alla frågor kring hur vi är egentligen. Att mer tänka på vad vi kan ge än på vad vi kan få. Du är vad du blir i mötet med andra.

Comments are closed.