Självrespekt

07:56 by sthalsan

Behandlar du dig själv som en värdefull och viktig person? Du kanske undrar vad det betyder och hur man gör då? Fundera på hur du behandlar dina allra bästa vänner och hur du förmedlar till dem, att de är viktiga för dig. Behandlar du dig själv på samma sätt eller är det inte lika viktigt med dig själv? Hur du ser på dig själv, påverkar hur du behandlar och gör mot dig själv. Har du en negativ bild av dig, finns det en risk att du även gör saker mot dig själv, som är skadliga, eftersom du inte förtjänar bättre. Du kanske inte är medveten om hur du tar hand om dig själv, utan bara kör på i gamla hjulspår, lever ett liv med för mycket av vissa saker och för lite av andra saker. Du drivs av dina inre, dömande tankar om dig själv, vilket leder till stress, obehag och tomhet. Känslor som du väljer att döva med alkohol, droger, träning, sex, mat, spel eller vad det nu kan handla om, som du tar till för att undkomma, men som bara leder till ännu mer av det du vill undvika. Om du ser dig själv som en värdefull person, behöver du behandla dig själv med självrespekt och kärlek. Att vårda din kropp, som om den är ett tempel och att vårda ditt sinne genom att göra kloka, medvetna val, som kan leda till inre lugn och sinnesro. Du behöver inte vara någon annanstans än där du är just nu. I nuet är din andning och din kropp. Öva dig på att stanna i nuet, i dig själv och lär dig att skilja på vad du vill ha, det suget uppmanar dig att ta till och det du behöver, det du skulle rekommendera någon du verkligen älskar, att välja.

Comments are closed.