Skaparkraft

10:33 by sthalsan

Du lever för det du gör och det du gör lever du för. Du är en person som ägnar dig åt produktion snarare än konsumtion. Det som fyller dig med glädje, inspiration och energi är det du skapar och åstadkommer med egen kraft. När du skapat något får du ett resultat, som fyller dig med tillfredsställelse och stolthet. Det är du som gjort med dina egna händer eller efter ditt eget huvud. Det ligger hårt arbete bakom, men det har varit värt det, nu kan du skörda det du sått. Du skiljer dig från en del av dina vänner, som mest ägnar sig åt konsumtion. De konsumerar en massa, vilket leder till passivitet. De verkar aldrig nöjda eller tillfreds någon längre stund. De kan sällan stanna upp och betrakta vad de åstadkommit eller känna en djup, inre belöning. De springer på,  jagar efter nya intryck, nya impulser, nya häftiga prylar. Resultatet blir ett ständigt gnagande missnöje.

 Du vet att det kostar att få ett resultat, men du har lärt dig att belöningen blir så mycket större när du satsar och jobbar för din sak. Du vet hur du bäst kan göra dig själv nöjd och när du känner dig rädd för något, tänker du bara på något som skrämmer dig ännu mer. Plötsligt blir inte din rädsla till ett hinder, det finns alltid värre saker. Du skapar för att du måste, för att känna dig hel och fri som människa. Det är när du jobbar för din egen sak, för din egen skull, som du verkligen känner att du lever ditt liv, precis som du vill ha det. Du vet att andra kan göra precis samma sak, men det krävs en villighet att ta den jobbiga vägen. Tänk stort, uträtta storverk och fånga dagen som är!

Comments are closed.