Släpp ditt ego

08:28 by sthalsan

Vad driver dig här i livet, vad motiverar och engagerar dig? Mycket i vårt samhälle har fokus på individen. Gör det här för dig själv, unna dig detta, du är värd det här, prioritera dig själv, älska dig själv, sätt dig själv först osv. Vi matas med budskap och uppmaningar att sätta oss själva i första rummet. Dyrkan av det egna jaget har tagit sig orimligt stora proportioner. Det är absolut inget fel med att älska sig själv, men om vi fastnar i vår egenkärlek ställer det till problem för oss och får konsekvenser för vårt samhälle. Det är lätt att glömma bort hur tillfredsställande och bra vi mår av att hjälpa andra. Är det vårt ego som får styra och råda i våra liv, kommer vi göra kortsiktiga, egoistiska val, vilket kommer resulterar i att vi handlar mot vår innersta natur. Vi är gjorda för gemenskap och närhet med andra människor. I jakten på framgång och resultat, kan vi bli väldigt trångsynta och självupptagna, istället för att känna medkänsla och ge omtanke till våra medmänniskor. Vi har tappat förmågan att skilja mellan det som är viktigt och det som är oväsentligt, i jakten efter att få framhålla oss själva och känna att vi har ett värde. Om vi istället riktar fokus på våra medmänniskor, på att förmedla kärlek och värme till de människor som befinner sig i vår närhet, kommer vi inte bara må bättre utan också på sikt nå större framgång inom det område där vi vill vara framgångsrika.

Comments are closed.