Sopa utanför din egen dörr

11:16 by sthalsan

Moder Teresa lär ha sagt, att om alla människor sopade framför sin egen dörr, skulle hela världen vara ren. Hur är det med dig, håller du rent utanför din egen dörr eller fokuserade du hellre på vad grannarna gör? Vi kan alla öva oss på att leva och behandla våra medmänniskor, precis som vi själva vill bli behandlade. Hur trevligt är det inte att få ett leende från en främling till exempel? När någon ler mot oss blir vi glada. Likaså om vi hör någon skratta riktigt hjärtligt i vår omgivning, då drar vi också på smilbanden. Det är inte svårt att ge och sprida glädje. Du kan leva efter devisen att människor du möter, ska må bättre efter att de träffat dig, än före. Ofta har vi fokus på problem och det som är negativt. Vi fyller oss med massa nedslående nyheter varje dag, som påverkar hur vi tänker om oss själva, livet och framtiden. För att sprida glädje runt oss, krävs det att vi känner glädje och lycka. Fundera på vad som får dig att må bra och känna lycka, är det sådana aktiviteter som du fyller dina dagar med? Om inte, kanske du behöver förändra vad du prioriterar och lägger din tid på. Att fokusera på att leva i enlighet med dina egna värderingar kräver, att du gör dig medveten om vad som är verkligen viktigt för dig här i livet. Lägg din kraft och din energi på att hålla rent utanför din egen dörr och lev, så att du inspirerar andra till att göra det samma.

Comments are closed.