Vad är viktigt för dig?

09:00 by sthalsan

Vi har alla våra värderingar om vad som är viktigt och eftersträvansvärt här i livet för oss. Många gånger har vi kanske inte tydliggjort dessa för oss själva, vilket kan leda till att vi försätter oss i olika situationer, som inte känns tillfredsställande för oss. Om du sätter närhet och kärlek högst på din värderingslista, samtidigt som du tillbringar minimalt med tid med din partner eller familj, kommer du att hamna i konflikt med dig själv. Det som drar dig bort kan handla om karriär/jobb, vänner, fritidsintressen, föreningsliv eller vad det kan handla om. Saker som också är viktiga, men som du inte rangordnar lika högt på din prioriteringslista. Om du inte gör dig medveten om hur du vill prioritera och hur du faktiskt prioriterar, kommer det leda till dåligt mående, stress och skuldkänslor, som du kanske finner det svårt att stå ut med. Det i sin tur kan leda till att du flyr från dessa obehagliga känslor genom olika destruktiva beteenden, som leder till ännu mer obehagliga känslor. Du har således fastnat i skuldkänslofällan och du springer på som en hamster i ett hjul, fortare och fortare, men du blir aldrig fri. Det är därför viktigt att du sätter dig ner och verkligen tänker igenom dina prioriteringar, rangordnar dem och fördjupar dig i varför det är viktigt för dig. Nästa steg är att ta reda på bästa sättet att uppnå och leva i enlighet med det du prioriterat och värdesätter som viktigast. Det svåra är inte alltid att följa dina prioriteringar, utan att besluta dig för vad du faktiskt ska prioritera av dina prioriteringar och att acceptera, att resten måste du släppa.

 

Comments are closed.