Vad letar du efter?

08:36 by sthalsan

Alla letar efter någonting, vad söker du efter? Vissa söker hela livet utan att hitta vad de söker, andra vet inte ens om att de letar, de har inte förstått att de fastnat i ett evigt jagande. Människan har en oförmåga att acceptera det som är och vill hela tiden vidare. På något sätt ligger det i våra gener att ständigt sträva, att komma vidare, utvecklas och viljan till att få mer. Utan framåtsträvande människor skulle vi inte ha alla dessa fantastiska uppfinningar som omger oss. Problemet är att många rör sig utan riktning idag, de strävar utan att veta vad som är målet. Man springer på utan att ha någon aning om när man är framme, därför att man aldrig tagit ut någon riktning. Att ägna sig åt planlöst letande skapar stress och otillfredsställelse, eftersom du aldrig blir nöjd. Du vet bara att något fattas dig, du lider brist på något och det får dig att slänga dig ut i jakten på lycka, ditt sanna jag eller vad det nu handlar om. Frågan är bara om det du söker är något som du har tappat bort eller om du letar efter något, som du redan har, som du aldrig har förlorat? Gör dig medveten om vad det är du behöver, vad du verkligen behöver, ställ in kompassen och ta dig dit. Det finns ingen anledning att du springer dig trött, spiller energi på saker som inte har någon betydelse. Dyk på djupet, det är först då du kommer att kunna se klart, vad som verkligen är viktigt och vad du kan strunta i.

Comments are closed.