Vad räknas!

10:02 by sthalsan

Bästa jobbet, flest mvg på tentor, snyggaste bilen, flest följare på instagram, den mest perfekta kroppen, den lyckligaste familjen, den roligaste partnern, den som hinner mest, den som har varit på flest ställen på klotet, den som har flest designade plagg eller vad? Vad är det som räknas, som faktiskt har någon betydelse här i livet? När vi har ett utifrån perspektiv på livet och oss själva, är det saker som syns, som får stor betydelse. Frågan är bara hur länge det varar, innan det behövs något nytt. När man gjort något storartad, går det inte lång tid innan det faller i glömska. Nyhetens behag är kortvarig, vilket gör att jakten, strävandet och kämpandet fortsätter. Vad som räknas som viktigt för dig, måste du själv komma fram till. Genom att göra som andra till synes verkar göra, lägger du ribban högt. Då är det lätt att du skapar en livsstress, som medför att tiden aldrig räcker till och att du aldrig känner att du är i fas med dina högt uppsatta mål. Du hinner aldrig riktigt fram innan det är dags att springa vidare.

Varje gång ett barn föds innebär det också att ytterligare en människa kommer att dö. Födelsen har döden innesluten i sig, det är livets villkor. Vi lever framåt, men förstår bakåt. Genom att utforska våra erfarenheter, upplevelser och våra misstag kan vi dra slutsatser om det vi väljer, gagnar eller stjälper oss. Tid har vi alla lika mycket av, men hur vi förvaltar vår tid är högst individuellt. Vi måste fatta beslut, göra val och det kan kännas oerhört svårt att välja bort något, när vi vill gapa över så mycket. Vill du öka kvalitéten på ditt liv ska du emellertid välja med stor omsorg. Gör lite mindre, gör det med närvaro och fokus, så kommer du känna dig mer nöjd med tillvaron som den ter sig just nu. Livet och meningen med livet kan kännas som en stor och allvarlig fråga, men glöm inte bort att behålla glimten i ögat. Livet kan bli precis så roligt som du väljer att göra det till genom att fånga den dag som är nu.

Comments are closed.