Vädrets makt

09:49 by sthalsan

Nu var det dags igen för lite lågtryck, från högsommarvärme till snålblåst och regn. Inte direkt vad du hade hoppats på och kanske vädereffekten slår till med full kraft i ditt liv idag. Du tittar ut och känner motstånd, du går ut och känner motstånd, du går in och känner lättnad. Du kan prova att observera ditt ansiktsuttryck när du är ute i regnet, din kroppshållning och dina tankar. Du kan även observera människor i din omgivning. Vädret är något vi inte kan kontrollera eller göra något åt, det är något vi bara måste acceptera, det bara är. Ändå kan det påverka i större eller mindre grad vad och hur vi gör saker. Vi kan fyllas av en massa negativa känslor bara för att det regnar, olust, nedstämdhet, trötthet, bristande lust och motivation, tristess etc, men kom ihåg att det är något du väljer. Vädret bara är och att acceptera detta innebär också att välja om vädret ska styra dig eller inte. Rannsaka dig själv och ditt liv, hur mycket är det som finns och pågår runt dig, som du väljer att låta dig styras av? Du kan inte göra det ena eller det andra, som du önskar och vill, för det finns en massa hinder runt omkring dig, längs vägen. Alla händelser är i grunden neutrala, men hur du tolkar dem medför att det uppstår olika känslor som påverkar hur du beter dig. Var medveten om dina tolkningar och styr det du kan påverka, nämligen dig själv och ditt eget liv.

Comments are closed.