Variation

10:59 by sthalsan

Ofrivilligt har vi tvingats till en tidsomställning som, utöver grus i ögonen, också kan innebära fara för en del, då risken för hjärtinfarkt ökar något i samband med övergång till sommartid. Sömnbrist i kombination med stress, är inte särskilt hälsosamt. Att ställa om klockan eller att gå upp alternativt lägga sig vid andra tider, kan emellertid vara ett sätt att skapa variation. De flesta av oss är vanemänniskor som gör saker rutinartat, vilket dessvärre oftast också innebär att autopiloten är på. Ett sätt att skapa mer närvaro och ökad medvetenhet är att bryta/ändra sina vanor, att göra något nytt. Det kan handla om att välja en annan väg till skolan eller jobbet, att ha en tv-fri kväll, att lära känna nya människor etc. Möjligheterna till variation i vardagen är hur många som helst. När det gäller fysisk aktivitet och träning, är det extra viktigt med variation. Vill du utvecklas och bli bättre inom din idrott är variation nödvändig. Tränar du alltid samma sak med samma intensitet sker det inte någon utveckling eller förbättring. Kroppen vänjer sig fort och så även hjärnan. För att kunna tänka nytt behöver vi göra nya saker, undersöka och utforska det obekanta. Det kan kännas jobbigt att ändra på något eller prova något nytt, men det är värt besväret. Prova så får du se!

Comments are closed.