Yttre belöningar – inre motivation

09:17 by sthalsan

Är du en person som ofta belönar dig och unnar dig saker för att du är värd det? Aldrig gör något utan att veta, att du kommer få något. Blev du uppmuntrad och belönad av dina föräldrar, så fort du ansträngde dig eller hjälpte till hemma? Kanske du fick betalt för att plocka ur diskmaskinen eller städa ditt rum. Funderade du någonsin på hur mycket pengar dina föräldrar tjänade när de gjorde samma sak? Förr i tiden deltog barnen i skötselen av hemmet och hjälpte till med hushållssysslor. Det var inget som de fick belöningar för, utan det togs för givet att man bidrog utifrån sin egen förmåga, eftersom man är en del av hushållet. Idag kan vi inte be våra barn om något, utan att få höra, vad får jag då? Yttre belöningar har emellertid visat sig påverka den inre motivationen negativt. Välbetalda chefer, som får en saftig bonus, presterar sämre, jämfört med dem som drivs av en inre motivation. Belöningar som påförs oss utifrån, medför alltså inte att vi presterar bättre. Naturligtvis kan vi bli glada och uppskatta yttre bekräftelse i form av belöningar, men det höjer inte vår inre drivkraft. Det som är mest belönande när vi uppnår ett mål, är just att vi uppnår det. Om du undviker att anstränga dig för att det inte finns några yttre belöningar att håva in, går du miste om den inre tillfredställelse, som det innebär att anstränga sig och uppnå något. I vårt 24/7 samhälle kommer yttre belöningar väldigt snabbt i allehanda former, frågan är hur det påverkar vår inre motivation till att sträva, kämpa och anstränga oss?

Comments are closed.