Kafkas opublicerade verk: processen närmar sig slutet

15:51 by besserwisser

Hier mal ein Text zu einem aktuellen Thema auf Schwedisch, geschrieben von unserem ehemaligen Studenten Konstantin Löwe!

En stor samling av Franz Kafkas outgivna texter kan komma att publiceras efter att ha legat undangömda i ett bankfack i Schweiz. Dokumenten, som sägs bestå av tusentals sidor brev, dagböcker och teckningar, har varit föremål för en långvarig juridisk tvist mellan flera parter. Efter ett beslut från Zürichs tingsrätt kan bankvalvet nu öppnas och dess innehåll skickas till Israels nationalbibliotek, som anser att texterna tillhör det judiska folket. Tyska litteraturarkivet menar istället att de tyskspråkiga papperen tillhör Tyskland.

Israel och Tyskland har länge konkurrerat om att få förvalta Kafkas litterära arv. Som tysktalande (och -skrivande) jude från Prag är det svårt att sätta fingret på hans kulturella tillhörighet, en fråga han själv brottades med. Oavsett vilket land som kommer att ta emot de hemlighetsfulla manuskripten väntar förhoppningsfulla Kafka-fans på deras offentliggörande. Det är fortfarande oklart vad dokumenten innehåller, men vissa vågar hoppas på slutet på någon av de ofullbordade romanerna Der Verschollene (Amerika), Das Schloss (Slottet) och Der Process (Processen).

Den knepiga processen kring Kafkas efterlämnade papper väcker svåra och känsloladdade frågor. Vem äger ett författarskap? Är den privata ägande- och arvsrätten okränkbar eller väger allmänhetens intresse tyngre? Är det okej att ignorera en författares sista önskningar och publicera texter som aldrig avsågs att läsas? Som vida känt hade Kafkas romaner och noveller nästan aldrig sett dagens ljus. När skriftställaren var döende i tuberkulos bad han sin nära vän Max Brod att bränna alla texter, något Brod struntade i. Därmed berikades litteraturvärlden med vad som kom att bli ett av 1900-talets viktigaste författarskap.

På litteraturkursen i ämnet tyska får du möjligheten att studera Die Verwandlung (Förvandlingen), Das Urteil (Domen), och vem vet, snart kanske en hittills helt okänd novell av Franz Kafka.

Konstantin Löwe var tidigare IAL-student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han bloggar om språk och politik på suckulent.wordpress.com.

 

Comments are closed.