Baklängesintervju som utförs av studenter inom språk, kultur, kommunikationsprogrammet

12:07 by besserwisser

Det här inlägget är på svenska för att jag vill dela med mig med ett tips. Sedan några år tillbaka arbetar vi inom SKK-programmet med något som jag kallar för Från dag 1 – din karriär startar här. Detta innbär att vi erbjuda regelbundna inslag att studenter får träffar karriärvägledare och lär sig mer om hur de successivt kan bygga upp sitt professionella nätverk. Ett led i det hela är att de ska genomföra baklängesintervjuar. Så här går det till:

Genom baklängesintervju/yrkesintervju får du tillfälle att träffa de som arbetar med det som du är intresserad av och du får möjlighet att bilda dig en realistisk uppfattning innan du själv börja söka den typen av jobbet.

 1. Vad behöver man vara bra på för att utföra arbetsuppgifterna?
 2. Vad tycker du bäst om i yrket?
 3. Vilka kompetenser behövs för yrket?
 4. Vilken erfarenhet krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna?
 5. Vilken utbildning/examen skulle underlätta utförandet av arbetsuppgifterna?
 6. Vilken utbildning/examen skulle utveckla dig i din yrkesroll?
 7. Kan du beskriva en vanlig arbetsdag?
 8. Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna i stort inom yrket?
 9. Hur tror du framtiden ser ut inom ditt yrke?
 10. Det här önskar du att du visste innan du började jobba i branschen?
 11. Om du hade studerat SKK eller liknande, hur skulle du förvalta tiden på utbildningen?
 12. Vad skulle du ge mig för tips att tänka på nu under min studietid för att förbereda mig inför arbetsmarknaden?

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.