Archive for February, 2012

Partiledarnas betydelse vid riksdagsvalet

Saturday, February 11th, 2012

Bland statsvetare diskuteras ofta partiledarnas betydelse för vilka partier som väljarna röstar på. Till skillnad från vad som tycks vara gängse mening i den allmänna debatten blir slutsatsen allt som oftast att partiledaren har mycket liten betydelse. Istället framhålls att väljarna fäster störst vikt vid partierna och deras ställningstaganden. I analyser som jämför mellan olika länder framkommer också att i länder som använder proportionella valsystem, som i Sverige, betyder partiledarna minst.

För att mer precist undersöka de svenska förhållandena så frågade Surveyinstitutet ett representativt urval av svenska väljare följande efter riksdagsvalet 2010: “När det gäller partiet du röstade på i riksdagsvalet, gillade du partiet eller partiledaren (språkrören) mest? Svara med hjälp av nedanstående skala”. Därefter presenterades en 11-gradig skala som gick från 0 (partiet) till 10 (partiledaren).

I Den svenska väljaren har Katarina Barrling Hermansson och Jörgen Hermansson presenterat en analys av partiledarens betydelse vid röstning utifrån denna fråga. Där presenteras väljarnas svar på Surveyinstituets fråga, vilket återges i tabell 1 nedan.

Var fjärde väljare gillade partiledaren mer än partiet de röstade på. Mer än hälften gillade partiledaren minst lika mycket som partiet de röstade på. Mest uppskattning rönte Fredrik Reinfeldt. Fyra av tio moderatväljare gillade Reinfeldt mer än partiet. Åtta av tio moderatväljare gillade Reinfeldt minst lika mycket som det moderata partiet. Även språkrören i Miljöpartiet rönte en viss framgång när väljarna röstade, vilket till en liten del uppväger Alliansen fördel av partiledarröstningen. Resten av partiledarna fick dock finna sig akterseglade av sina partier när väljarna röstade. Värst var det för Socialdemokraternas Mona Sahlin och Vänsterpartiets Lars Ohly. Mindre än var tionde av dessa partiers väljare gillade Sahlin respektive Ohly mer än partiet.

I Den svenska väljarens slutsatskapitel återkommer jag och Henrik Enroth till partiledareffekterna vid röstning. Vår analys, med kontroll av en rad andra möjliga förklaringsfaktorer, visar att väljarnas uppfattning om partiledarna har en egen direkt effekt på vilket block som får rösten. Mycket pekar alltså på viktiga partiledareffeket på väljarnas röstning, i alla fall i riksdagsvalet 2010.

Magnus Hagevi