EU

Var fjärde svensk vill ha euro

Monday, October 17th, 2011

Eurokrisen till trots, var fjärde svensk vill ändå byta den svenska kronan mot euro. Några månader före riksdagsvalet 2010 briserade den ekonomiska krisen i Grekland och eurozonen darrade. Många andades ut och var glada över att kronan alltjämt var svensk valuta. I samband med att riksdagsvalet ägde rum under pågående kris passade Surveyinstitutet på att i Survey 2010 fråga ett urval representativt med svenska befolkningen 16-85 år om förslaget att införa euro i Sverige. Dessa svar kan jämföras med svaren på motsvarande fråga i Survey 2009 som genomfördes våren 2009 (se tabell 1).

Eurokrisen innebar att stödet för svensk valutareform rasade. Det var det betydligt fler som ville införa euro som svensk valuta 2009 innan Greklanskrisen satte ingång än vad som var fallet hösten 2010. Trots den då eskalerande eurokrisen ville alltjämt en fjärdedel ersätta den svenska kronan med euro.

Viljan att kunna handla med euro i vardagen är starkt kopplat till partisympati. I Survey 2010 var andelen som tyckte det var ett bra förslag (mycket bra+ganska bra) att införa euro som valuta störst bland moderata partisympatisörer (40 procent, n=455), följt av folkpartisympatisörerna (31 procent, n=137).

Bland Centerpartiets sympatisörer fanns en stor minoritet euro-anhängare (25 procent, n=73), något färre bland Socialdemokraternas sympatisörer (20 procent, n=401).

Minst andel anhängare till att införa euro som svensk valuta finns bland Sverigedemokraternas sympatisörer (12 procent, n=65), följt av Vänsterpartiets sympatisörer (14 procent, n=78), Kristdemokraternas sympatisörer (15 procent, n=52) och Miljöpartiets sympatisörer (16 procent, n=180).

Moderaternas och Folkpartiets sympatisörer är således till stor del euro-entusiaster även under pågående eurokris. Men det är endast bland moderatsympatisörerna som andelen anhängare till euro är större än andelen motståndare. Bland Allianssympatisörerna är det noterbart att Kristdemokraternas sympatisörer avviker starkast från dem som sympatiserar med regeringens största parti.

Magnus Hagevi