Korruption

Surveyinstitutet data om korrupition i Dagens Nyheter

Wednesday, October 12th, 2011

Statsvetarna Gissur Erlingsson, Jonas Linde, Bo Rothstein och Henrik Ekengren Oscarsson publicerar idag en artikel i Dagens Nyheter som behandlar korruption i Sverige. Argumentationen baserar sig till stora delar på data från Surveyinstitutet (Survey 2009). Artikeln kan du läsa här.