Vård och omsorg

Dödshjälp

Tuesday, November 22nd, 2011

I riksdagen har fyra ledamöter motionerat om dödshjälp. Riksdagsledamöterna Eva Flyborg (FP), Helena Leander (MP), Fredrick Federley (C) och Staffan Danielsson (C) menar att  ”det även här måste finnas utrymme för en lagstiftning som ger dödligt sjuka människor med mycket stora plågor rätt att avsluta sina liv i lugn och värdighet med hjälp av samhället i en rättssäker process.”

I Survey 2010 tillfrågade Surveyinstitutet ett representativt urval av svenska befolkningen mellan 16-85 år om synen på dödshjälp. De svarande hade att ta ställning till följande påstående: ”Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö.” Resultatet presenteras i tabell 1.

 Tabell 1: Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö (procent).

Enligt Survey 2010 ger en stor del av svenska befolkningen stöd åt tanken att läkare i vissa lägen ska ha rätt att göra så att en människa dör. En knapp tiondel av befolkningen är i huvudsak avvisande till förslaget.

Magnus Hagevi