Under hösten 2014 så kommer den andra upplagan av min lärobok i Linjär Algebra att ges ut av Studentlitteratur. En mycket viktig förbättring är att övningsuppgifter nu har lagts till varje kapitel och att de inspelningar av min undervisning som gjordes 2003 nu kommer att tillgängliggöras för alla vid sidan av denna blogg. Boken utgör alltså tillsammans med den inspelade undervisningen ett utmärkt distansundervisningsmaterial.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2019 Torsten Lindström Suffusion theme by Sayontan Sinha