Welcome

Jag lade vår stora stämgaffel på kopiatorn och lät den vibrera några millimeter ovanför glasrutan.

Resultatet ser ut så här (öppna i ny flik och zooma in för mer detalj):

Syftet med detta var främst att demonstrera rolling-shutter effect (se även denna video).

Men om man vet stämgaffelns frekvens kan man också bestämma hur lång tid det tar för vår kopiator att göra en scan i A3-format. Och man kan uppskatta hastigheten och accelerationen längst ut på tinnarna (inbördes avstånd 55 mm). Det går bäst med en stroboskop-app. Så fick jag 24 Hz.

Om jag försöker med mobilens accelerometer (liggandes på bordet som stämgaffeln står på när den vibrerar) får jag följande (med appen AnaHertz):