Vågrörelselära och optik

Bloggen till 1FY803

Appar för ljud (Android)

2012-12-04

Dessa appar finns på Google Play. Jag har testat på CAT S60. Det finns också en sida om appar för iOS och en lista för webbrowsers.

Ljudnivå-mätare

Buller av Arbetsmiljöverket.

Sound Analyzer App av Dominique Rodriguez kan kalibreras mot en annan mätare.

Sound Meter av Smart Tools finns i en gratisversion. Den innehåller en kalibrering för många telefoner, även för Nexus 7. Gemensamt för alla dessa appar är att mobilens hårdvara begränsar hur höga ljudnivåer kan mätas. Gränsen ligger kring 80–100 dB.

 

 

Noise Meter av Jinasys är en café-ware-app. Här kan man ställa in olika digitala filter. Beskrivningen uppmärksammar att dessa appar blir missvisande om hårdvaran innehåller Automatic Gain Control.

 

 

 

Oscilloskop

Audio Frequency Counter av Keuwlsoft är inte bara ett oscilloskop utan appen mäter också period eller frekvens baserad på ofta signalen korsar triggernivå. Keuw! har också Spectrum Analyser som använder FFT istället.

SensorScope av Kees van Reeuwijk visar inte endast ljud utan kan plotta signaler från alla inbyggda sensorer. För ljud är det en nackdel att det saknas möjlighet till trigger.
Det finns också ett annat program med samma namn som skickar data till ett PC-program över WiFi-nätet.

 

 

Frekvensmätning och spektrum

Spectrum Analyser av Keuw! är bra med många inställningar.

FrequenseeHD av Daniel Bach (det finns också en gratisversion med reklam). Ett enkelt Fourierspektrum med fast log-log-skala.

 

 

 

SimpleFFT av MusicalSoundLab. Visar samtidigt signalen i tid och som spektrum (linjär skala). Kan stoppas. Det finns en betalversion som heter SoundAnalyzer men Speedy Spectrum Analyzer är nog bättre. Eller Spectrum Analyser som är gratis.

 

 

 

Spektrogram

Spectroid av Carl Reinke är mycket bra.

Spectrogram av Galmiza.

ProSpec Lite Spectrum Analyzer av DigiPhD. De har även Speech Enhancement for Android (34 kronor).

 

Signalgeneratorer

Wave av Daniele Verducci. Sinus, fyrkantsvåg och sågtand.

 

 

 

Function Generator av Keuwlsoft, med två oberoende kanaler.

Signal Generator av RadonSoft: sinus och brus.

 

Tidmätning

Mikrofonen eller ljudingången kan också användas för tidmätning med apparna AudioTime and AudioTime+ av Mobile Science. Om man vill se spektrum (t ex för att mäta Dopplerförskjutning) ska även deras app AudioSpectrum vara installerad.

Vibrationer

Vibrometer av Smart Tools: plottar total acceleration (antar jag) som funktion av tid på Mercalli-skalan.

Vibration Monitor: alla komponenter samt absolutvärdet som funktion av tid.

Max Vibrometer av Maxcom. Visar acceleration i x-y-planet och plottar alla komponenter mot tid. Har en hold-funktion.