Bra video om ljus och interferens

09:03 by Pieter Kuiper

Efter våra labbar med specialapparatur, kolla den här videon med Youngs originalexperiment och ballonger i en damm:

[https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0] (försök med WordPress shortcodes)

Diffraktion av ljus (Jag fattar inte varför vår WordPress inte embeddar video automatiskt, som tidigare.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *