Efter första föreläsningen

21:01 by Pieter Kuiper

Nästan alltid är det något som går fel. Idag var det det uppladdningbara batteriet i mikrofonen. Och jag hade glömt göra den andra upptagningen offentlig. Men det är fixat. Och vi har i alla fall lyckats med interaktion med dem som var med live på föreläsningen.

Vi bestämde onsdagkväll kl 21 som en tid för en videochat om kursen, så att även studenter som är upptagna på dagen kan vara med. Samma metod med Adobe Connect, samma URL.

Det var bara tre campusstudenter och det finns ungefär trettio anmälda studenter på distans. Bland annat för att veta hur många verkligen ska delta, har lag lagt ut en hemlab om Helmholtzresonatorn. Deadline är måndagmorgon. Sedan kan jag bestämma om jag måste ordna fler laborationstillfällen. Det går inte att handleda så många samtidigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *