Extra laborationstillfälle ultraljud

22:01 by Pieter Kuiper

Jag har nu lagt till ett extra tillfälle för den andra laborationen på fredag 7 februari (eftermiddagen) på Doodle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *