Facit på omtentan

10:04 by Pieter Kuiper

Omtentan har nu rättats: nio som gjorde tentan, det blev en VG och fyra G.

Jag laddade upp mina lösningsförslag.

Det finns ett tillfälle 21 augusti, se https://tentamen.lnu.se/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *