Förberedelseuppgiften Helmholtz-hemlab

20:01 by Pieter Kuiper

Jag tog upp det här i måndags, men då hade universitetets it-enheten gjort något underhåll av DNS-servern, och nätet funkade inte i salen. Jag lovade göra en lite “film”, och den finns på http://w3.msi.vxu.se/users/pku/1FY803/Helmholtz_utrakning.mov.

Att räkna är inte det viktigaste i fysiken, men sådana här uträkningar behöver ingen göra fel på. Självklart finns det bättre metoder: skriva formeln i ett program som Mathematica och ange värden för alla storheter i formeln. Men de flesta försöker med miniräknare, och då uppstår lätt alla möjliga fel. Det är bättre att först räkna med papper och penna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *