Welcome

Den här sidan byggs upp successivt med nya videoupptagningar av föreläsningar. Länk till första timme ligger under “1”, andra timme ligger under “2”. Det är länkar till streaming video som ligger på Sunets servrar. Man kan också ladda ner för att sedan ta med sig föreläsningen på bussen eller dylikt. Då lägger man till “/output/filename.zip?download=zip” till url. Exempel: introduktionsmötet. Vad man då får är ett zip-arkiv med olika filer i Flash Video (.flv) format för de olika podderna i rutan. Ljudet och webcam finns i cameraVoip_*.flv, hela skärmen finns i screenshare_*.flv. Jag vet inte hur man bäst spelar upp båda samtidigt. Men det kanske inte behövs, det kanske räcker med ljudet och webcam i kombination med pdf-filerna av anteckningarna.

Jag ska även lägga ut föreläsninganteckningar och länkar.