Welcome

Videoupptagningar (1 – första timme, 2 – andra timme), pdf-filer av anteckningar på tavlan, och länkar till annat.

Jag beklagar att länkarna till video inte längre fungerar efter en serverflytt av LNU-Play. Man kan hitta dem i kanalen Vågrörelse och optik. Vid flytten har man inte heller bevarad uppladdningsdatum, så ordningen kan vara slumpvis. Denna ostabilitet är ett av skälen att jag lägger mina upptagningar numera på YouTube.