Welcome

Länkarna under “1, 2” går till Youtube med upptagningar av första och andra föreläsningstimme, “anteckningar” är pdf-filen från Smartboard. Ofta finns dessutom några andra länkar.