Welcome

Måndagar och torsdagar 13:15 till 15:00 i sal D0069; chat onsdagar kl 21:00 Adobe Connect https://connect.sunet.se/lnu-1fy803/
Länkar till videupptagningar: “1” = första timme, “2” = andra timme