Welcome

Här en rad verklighetsanknutna uppgifter som är lite annorlunda än räkneövningarna som står i textböcker.